Leendert Smit van Smit Consult Assurantiën, specialist in reisverzekeringen en annuleringsverzekeringen
SMIT CONSULT ASSURANTIËN: NET ALS ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE:
"ALS EEN GOEDE BUUR IN TIJD VAN NOOD"

Meer dan 5000 vakantiewoningen te huurDe Annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance (Nederland)
(= annulatieverzekering in het Vlaams)
óók af te sluiten door alle inwoners van België èn door Nederlanders in Duitsland (woonachtig tot maximaal 100 km van de Nederlands-Duitse grens)


U bent nooit verplicht om een annuleringsverzekering uitsluitend bij reisbureau, reisorganisator, vliegmaatschappij of verhuurder af te sluiten.


Een reisorganisator kan wel verplichten dat u een annuleringsverzekering afsluit, maar hij kan niet verplichten dat u dat uitsluitend bij hem mag doen. (Let op: bij Ryan Air wordt een annuleringsverzekering automatisch aangevinkt. Wilt u de verzekering niet automatisch afsluiten of heeft u al een doorlopende annuleringsverzekering, vergeet u dan niet dat item te ontvinken) U bent dus altijd vrij om een annuleringsverzekering elders af te sluiten.

Bijvoorbeeld bij ons: Smit Consult Assurantien te Houten. Wij hebben ons gespecialiseerd in reisverzekeringen en annuleringsverzekeringen. Omdat méér maatschappijen doorgaans méér van hetzelfde is, hebben wij gekozen voor één gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij: Allianz Global Assistance (Nederland) in Amsterdam (wereldwijd marktleider op het gebied van reisverzekeringen en hulpverlening). Wij zijn in het kader van de Wet Financeel Toezicht (Wft) een zogenaamde "verbonden bemiddelaar" van deze maatschappij. Dat betekent dat we alleen maar hun producten mogen aanbieden.

U kunt een annuleringsverzekering overigens maar gedurende een korte tijd na boeking van uw vakantie afsluiten. Bij Allianz Global Assistance is die periode maximaal dagen 6 na boeking. Binnen die periode moet de aanvraag derhalve in ons bezit zijn.

Klik hier voor de Premieberekening en het direct on-line afsluiten van uw annuleringsverzekering (direct online afsluiten is helaas niet mogelijk voor inwoners België en grensstreek Duitsland; dat moet per e-mail ).

Mocht het afsluiten niet lukken : stuur in dat geval een e-mail met alle noodzakelijke gegevens, als u de verzekering wilt aanvragen, naar smitcons@planet.nl of bel ons op: 030-6340715 (vanuit België en Duitsland: 00 -31-30-6340715).

E-mails kunnen soms niet aankomen. Heeft u 48 uur na verzending nog geen enkele reactie van ons gehad, neemt u dan even contact met ons op. (030-6340715; vanuit België en Duitsland: 00-31-30-6340715)


NB: 1. Het maxium aantal mensen waarvoor de verzekering on-line aangevraagd kan worden is negen personen. Moet de verzekering voor méér personen afgesloten worden, neemt u dan even telefonisch contact met ons op: 030-6340715 (vanuit België en Duitsland: 00-31-30-6340715).

2. NB: Inwoners van België en grensstreek Duitsland kunnen de annulatieverzekering niet online afsluiten, maar dienen die per e-mail bij ons aan te vragen (smitcons@planet.nl) onder vermelding van alle gegevens zoals die u online ingevuld heeft + de namen, voorletters (= de eerste letter van de doopnamen), geboortedatum, geslacht en adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) van alle te verzekeren personen (inclusief kinderen)
.

Klik hier voor het downloaden van de verzekeringsvoorwaarden van de (dubbelzeker) annuleringsverzekering
(de voorwaarden zijn pdf.formaat, u heeft daarvoor Acrobat Reader ).Een berichtje in het Algemeen Dagblad van 10 november 2005: het zal je maar gebeuren
Brand in woning

LEERSUM - donderdag 10 november 2005
De bewoners van een woning aan de Julianalaan in Leersum zijn zwaar gedupeerd door een brand in hun woning woensdagavond.
De bovenverdieping van het huis brandde helemaal uit. Er vielen geen slachtoffers.

De brand doorkruiste tevens de vakantieplannen van de bewoners. Ze zouden de volgende dag op vakantie gaan naar Zuid-Afrika. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.


Bij alle ongeluk is het te hopen dat deze mensen een (goede) annuleringsverzekering hadden, (bijvoorbeeld van Allianz Global Assistance) die deze gebeurtenis voor wat betreft de vakantie dekte.


Wanneer u een annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance afsluit, hoeft u zich om de financiële consequenties ten aanzien van een groot aantal gebeurtenissen weinig zorgen te maken, omdat het annulerings- of afbreekrisico van die gebeurtenis dan verzekerd is. Ook al gebeurt dat de voorlaatste dag. In het geval van de brand in Leersum zoals hierboven vermeld staat, zou Allianz Global Assistance op basis van de annuleringsverzekering de volledige reissom vergoed hebben.

Af- of onderbreken van de vakantie is overigens wat anders dan annuleren van de vakantie; annuleren is het af (moeten) zeggen van uw vakantie vóórdat u met vakantie gaat. Indien er sprake is van een gedekte gebeurtenis bij annulering wordt in principe uw volledige annuleringsschade vergoed (afhankelijk van het tijdstip van annuleren en de verhuur- of reisvoorwaarden). Voor een compleet overzicht dient u de verzekeringsvoorwaarden te bekijken, die u onderaan deze pagina kunt downloaden via de desbetreffende link. Moet de reis tijdelijk - door een gedekte gebeurtenis - worden onderbroken of zelfs helemaal worden afgebroken, dan wordt een vergoeding voor de niet-gebruikte vakantiedagen uitgekeerd. Met de Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering (méérpremie slechts een half procent van de reis- of huursom) wordt zelfs de gehele reissom van het gezin, als u de vakantie zou moeten afbreken wegens een gedekte gebeurtenis, vergoed. (Let op: Het afbreken van de vakantie wegens ziekte van één van de verzekerden is alleen een gedekte gebeurtenis, als de locale arts dat medisch noodzakelijk acht en behandeling ter plaatse niet adequaat mogelijk is. Het afbreken van de vakantie om medische redenen op eigen initiatief is helaas geen gedekte gebeurtenis.

Een waar gebeurd voorbeeld: een echtpaar gaat voor een maand op een georganiseerde vakantie naar Nieuw-Zeeland. De totale reissom bedroeg € 9000,-. Als 2/3 deel van de vakantie erop zit, komt de vader van één van beiden te overlijden. De vakantie wordt uiteraard afgebroken. De terugreis (en de kosten daarvan) worden door de alarmcentrale op basis van het SOS-pakket in de reisverzekering geregeld. De beide echtelieden waren voorts voor annulering /afbreking via ons bij Allianz Global Assistance verzekerd op basis van de Annuleringsverzekering DubbelZeker. Het betrof hier een gedekte gebeurtenis, nl het overlijden van een familielid in de 1e graad. Ondanks dat 2/3 van de vakantie reeds genoten was, kon door ons de volledige reissom van € 9000,- uitgekeerd worden. Zonder DubbelZeker zou de schadevergoeding wegens het afbreken slechts zo'n € 3000,- bedragen hebben. Bij wat duurdere vakanties, bijvoorbeeld vanaf € 500,- , is het daarom ons inziens altijd zinvol om bij een gezinsvakantie de DubbelZeker annuleringsverzekering af te sluiten voor het geval de vakantie vanwege een gedekte calimiteit moet worden afgebroken.


BEKNOPT DEKKINGSOVERZICHT
De belangrijkste gebeurtenissen waartegen dekking wordt geboden voor het annulerings- en afbreekrisico bij de annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance (Nederland) zijn:

(àlle gedekte gebeurtenissen, uitsluitingen, randvoorwaarden, enzovoort, vindt u overigens in de verzekeringsvoorwaarden die u ook vanaf deze pagina kunt downloaden en uitprinten)
 • ernstige ziekte *), ongeval of overlijden van uzelf of van één van de andere verzekerden (mits ook verzekerd bij Allianz Global Assistance)
 • overlijden of - naar het oordeel van een arts - levensgevaarlijk ziek zijn of levensgevaarlijk ongevalsletsel opgelopen hebben van niet-mee reizende directe familieleden (=1e of 2e graad);
 • Een familielid in de 1e graad heeft door ongeval of (verergering van) ziekte dringend zorg nodig en die zorg kan alleen door één van de verzekerde personen geboden worden;
 • niet-vrijwillige werkloosheid met ontslag om bedrijfseconomische redenen;
 • het verkrijgen van een vaste baan na langdurige werkloosheid;
 • zwangerschap; **)
 • echtscheiding ***)
 • herexamen dat in de geboekte periode moet worden afgelegd;
 • toewijzing van een huurwoning (binnen 30 dagen voor vertrek of tijdens de vakantie);
 • overlijden of levensgevaar van uw hond, kat of paard


*) Annulering of afbreking wegens op de datum van boeking van de vakantie reeds bestaande ziekten of gebreken vormen alleen een gedekte gebeurtenis indien de annulering of afbreking plaats vindt wegens verergering van die bestaande ziekte of aandoening. Wanneer vóór de boeking een verzekerde op een wachtlijst staat (bijvoorbeeld in verband met een operatie die moet plaats vinden) en men vóór vertrek of tijdens de reis plotseling wordt opgeroepen door het ziekenhuis, dan is dat helaas géén gedekte gebeurtenis. Er is wèl sprake van een verzekerde gebeurtenis indien de verzekerde nà boeking van de vakantie op een wachtlijst wordt gezet.

**) indien verzekerde zwanger is op het moment van boeking van de vakantie, dan is annulering daarna wegens die zwangerschap geen gedekte gebeurtenis, tenzij annulering plaats vindt wegens medische complicaties (normale ziekteverschijnselen behorende tot zwangerschap zijn overigens geen gedekte gebeurtenis). Wel gedekt is zwangerschap die door arts of gynaecoloog geconstateerd wordt boeking van de vakantie. In dat geval dient de vakantie binnen 3x 24 uur na constatering door de arts (van de zwangerschap) geannuleerd te worden. (Daarna is annulering wegens de zwangerschap niet meer gedekt; wel weer als er zich medische complicaties tijdens de zwangerschap voordoen).

***) voor de annuleringsverzekering gelden voor wat betreft annulering wegens 'echtscheiding' de volgende definities voor een huwelijksrelatie:


 • wettelijk gehuwd
 • samenlevingscontract
 • samenwonend langer dan 1 jaar en op hetzelfde adres gedurende die tijd woonachtig

Wij bij Smit Consult Assurantiën houden niet van ronkende reclametaal, waarbij de illusie gewekt wordt dat iedere gebeurtenis gedekt is, terwijl bij nauwkeurig lezen van de verzekeringsvoorwaarden dat niet zo blijkt te zijn.

Ter voorkoming van misverstanden en teleurstellingen daarom: niet gedekte gebeurtenissen bij de annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance zijn onder meer ook: weersomstandigheden, MKZ en andere dierziektes, vertraging door pech onderweg met de auto en een negatief reisadvies *) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken/Calamiteitenfonds. In de verzekeringsvoorwaarden (hieronder te downloaden) kunt u overigens exact nagaan wat wel of niet een gedekte gebeurtenis is.

*) Klik hier voor méér informatie over uw annulerings- en reisverzekering bij een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Meest voorkomende gebeurtenis om de vakantie te moeten annuleren is overigens ziekte of operatie van één van de verzekerden (bijvoorbeeld ernstige griep, een acute hernia, onverwachte ziekenhuisopname) , of overlijden van een direct familielid in de 1e of 2e graad (kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers, zussen) of van levensgevaar van zo'n familielid.

Smit Consult Assurantiën keert jaarlijks dan ook namens Allianz Global Assistance tienduizenden euro's uit aan schadevergoeding wegens annulering of afbreking van de vakantie vanwege een gedekte gebeurtenis. Doorgaans kunnen we al uitbetalen binnen één maand na annulering of afbreking. Zoals gezegd, vormt ziekte, operatie of overlijden de meest voorkomende oorzaak om te annuleren.

Tegen een méérpremie van slechts 1% van de reis- of huursom (voorbeeld: huursom is € 500,-; de méérpremie is dan € 5,-) kan ook dekking worden geboden voor een Waarnemer, Extra persoon of voor uw Zorgverplichting voor een familielid in de 2e graad. Wat die begrippen inhouden, leggen we hieronder uit.

 • Waarnemer:
  Uw zakelijke waarnemer (bijvoorbeeld uw bedrifjsleider of 1e verkoopster) of degene die op uw privé-bezittingen (of op de kinderen !) zou passen, kan de met u gemaakte afspraken niet nakomen door ongeval, ziekte of overlijden van deze persoon zelf of van zijn directe familieleden (=1e of 2e graad)
  Voorbeeld: tijdens de vakantie van een eigenaresse van een kapsalon past de 1e kapster op de zaak. Indien de 1e kapster ziek wordt en daardoor haar waarneming niet kan uitoefenen, is dat voor de eigenaresse van de kapsalon een gedekte gebeurtenis om de vakantie te annuleren of af te breken.
  Een ander voorbeeld: Opa en oma zouden tijdens uw vakantie op de kinderen passen. Opa krijgt een longontsteking en moet in het ziekenhuis opgenomen worden. Het is niet levensbedreigend, dus op zich is dat geen gedekte gebeurtenis voor u om te annuleren. Maar omdat u voor opa en oma de waarnemersclausule heeft afgesloten (in dit geval is de toeslag - voor twee personen (nl opa en oma) - 2% van de huur- of reissom) kunnen oma en opa door de ziekenhuisopname uw kinderen niet verzorgen. Dankzij de waarnemersoptie is het dan voor u wel een gedekte gebeurtenis en kunt u de vakantie annuleren. Uw annuleringsschade (de hoogte daarvan hangt af van de annuleringsvoorwaarden van verhuurder, reisorganisator of vliegmaatschappij) worden in dat geval vergoed
  .

 • Extra persoon:
  U wilt de annuleringskosten van de reis vergoed kunnen krijgen bij overlijden of bij levensgevaarvan een u dierbaar persoon die géén directe familie (=1e/2e graad) is en ook niet samen met u op vakantie gaat; u wilt bijvoorbeeld kunnen annuleren in geval een oom of tante (=3e graad), een neef of nicht (= 4e graad) of een goede vriend of vriendin of kennis vlak voor of tijdens uw vakantie komt te overlijden dan wel (ten gevolge van ziekte of ongeval of verergering van een ziekte plotseling dringend verzorging nodig heeft en u de enige bent die die verzorging kan geven). Die persoon moet dan wel met naam en geboortedatum bij het afsluiten van de verzekering worden opgegeven. Een voorbeeld: een goede vriendin van u heeft kanker met uitzaaiingen op het moment dat u uw vakantie boekt. Mocht zij vlak voor of tijdens uw vakantie komen te overlijden dan wilt u de begrafenis willen bijwonen en dus kunnen annuleren of de vakantie kunnen afbreken. Normaliter is dit geen gedekte gebeurtenis. Echter wel met de extra-persoons-clausule. U geeft in zo'n situatie dan bij de aanvraag voor de annuleringsverzekering iemand op als "extra persoon" onder vermelding van naam, voorletters, woonplaats, geslacht en geboortedatum. Maximaal kunt u 2 personen als "extra persoon" opgeven.

 • Zorgplicht:
  U wilt kunnen annuleren of kunnen afbreken wanneer een direct familielid (=1e of 2e graad) (bijvoorbeeld uw (schoon)vader of (schoon)moeder of (schoon)zoon of (schoon)dochter) plotseling zorg nodig heeft door (verergering van een bestaande) ziekte of door een ongeval en één van de op de polis verzekerden de enige verwante is die die zorg kan verlenen ?.
  Zorgplicht ten aanzien van 1e graads familie (ouder of kind) is standaard een gedekte gebeurtenis. Zijn uw (schoon)ouders al op leeftijd (of blijven de kinderen alleen thuis achter) , dan is acute verzorgingsnoodzaak van één die 1e graadsfamilieleden van uw zijde een reden om te kunnen annuleren. Recentelijk hebben we in een kort tijdsbestek enkele situaties meegemaakt dat bij vader of moeder (niet-meereizend) plotseling kanker in een ver gevorderd stadium werd geconstateerd en vader of moeder dringend verzorging van één van de verzekerden nodig had, terwijl er geen broers of zusters dichterbij woonden of in de gelegenheid waren die zorg te verlenen die noodzakelijk was. Standaard is het kunnen voldoen aan zo'n zorgbehoefte dus op de gewone en dubbelzeker-annuleringsverzekering een gedekte gebeurtenis.

  Tegen een méérpremie van 1% van de huur- of reissom kunt u nu echter ook de zorgplicht voor een familielid in de 2e graad verzekeren. (2e graad is bijvoorbeeld een broer of zus, zwager of schoonzus of een kleinkind. U behoeft geen naam op te geven bij het afsluiten). (Ook kunt u zorgplicht meeverzekeren t.b.v. een goede vriend, of t.b.v. een verder verwijderd familielid dan 1e of 2e graad, bijvoorbeeld een oom of tante. Voor die categorie kunt u zorgplicht meeverzekeren via de optie "extra persoon" - zie rubriek hierboven).

PREMIE
De basispremie voor de gewone Annuleringsverzekering (GWA) van Allianz Global Assistance (Nederland) bedraagt 5,5% van de totale reis- en/of huursom. Voor de Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering (DZA) is dat 6%. De méérpremie voor de hierboven vermelde extra dekking van waarnemer, extra persoon of zorgplicht (2e graad familie) bedraagt 1%. Voor waarnemer of extra persoon kunt u ook twee personen opgeven; de premietoeslag bedraagt in dat geval 2% van de huur - of reissom.
(exclusief assurantiebelasting en poliskosten; een exacte berekening (inclusief assurantiebelasting en poliskosten) kunt u maken via onderstaande link)

Goedkopere annuleringsverzekeringen
Allianz Global Assistance (Nederland) heeft voor twee situaties een aparte annuleringsverzekering, die doorgaans aanmerkelijk goedkoper is dan de gewone annuleringsverzekering:

 • De Accommodatie Annuleringsverzekering (ACA) van Allianz Global Assistance
  Ook bij de Accommodatie annuleringsverzekering vormen overlijden of levensgevaar van/bij een huisdier en de zorgplicht geen gedekte gebeurtenis, zoals bij de gewone annuleringsverzekering, evenmin als de opties extra persoon of waarnemer mogelijk zijn. De accommodatie annuleringsverzekering kan ook niet afgesloten worden bij een pakketreis of iets dergelijks, maar kan alleen afgesloten worden voor de huur van een vakantiewoning of stacaravan. Bij een huursom van € 550,- is de Accommodatie annuleringsverzekering overigens al goedkoper dan de gewone annuleringsverzekering. Klik hier voor informatie, premie en aanvraagmogelijkheid van de Accommodatie annuleringsverzekering.
 • De Ticket Annuleringsverzekering (TAV) van Allianz Global Assistance
  Ook bij de Ticketannuleringsverzekering vormen overlijden of levensgevaar van/bij een huisdier en de zorgplicht géén gedekte gebeurtenis, zoals bij de gewone annuleringsverzekering, evenmin als de opties extra persoon of waarnemer mogelijk zijn. De ticket annuleringsverzekering kan ook niet afgesloten worden bij een pakketreis of iets dergelijks, maar kan alleen afgesloten worden voor de annuleringsdekking van vliegtickets, treintickets of boottickets vóór vertrek op de heenreis. Klik hier voor informatie, premie en aanvraagmogelijkheid van de Ticket annuleringsverzekering.

 • Klik hier voor de Premieberekening en het direct on-line afsluiten van de gewone annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance (Nederland); (het laatste is alleen mogelijk voor inwoners van Nederland) van uw annuleringsverzekering (inwoners van België en Nederlanders in de grensstreek van Duitsland kunnen de verzekeringen per mail aanvragen (smitcons@planet.nl)  Bij eventuele vragen kunt u altijd even naar Smit Consult Assurantiën bellen:
  030-6340715 (vanuit het buitenland: +31-30-6340715); (krijgt u de voicemail, vermeld u dan svp uw naam en telefoonnummer, zodat we terug kunnen bellen) of e-mail

 • Klik hier voor het downloaden van de verzekeringsvoorwaarden van de (dubbelzeker) annuleringsverzekering
  (de voorwaarden zijn pdf.formaat, u heeft daarvoor Acrobat Reader ).


Mochten na lezing van deze pagina of van de verzekeringsvoorwaarden of bij het on-line afsluiten toch nog vragen overblijven, dan kunt u altijd even naar ons bellen:
030-6340715; vanuit België en Duitsland: 00-31-30-6340715 ; (krijgt u de voicemail, vermeldt u dan svp uw naam en telefoonnummer, zodat we terug kunnen bellen). U kunt natuurlijk ook mailen naar smitcons@planet.nl
SiteRing hosted by Bravenet
Bravenet SiteRing De "Vakantie" SiteRing:
een netwerk van vakantie-sites
Voeg uw vakantiesite toe
aan de "Vakantie" SiteRing

Volgende Site
Vorige Site
Kies willekeurig een Site
Laat alle sites zien
Dit is de annuleringsverzekeringpagina van:
Smit Consult Assurantiën
uw specialist voor annuleringsverzekeringen
Ringsponsors:
auto-pechhulp.nl
annuleringsverzekeringen.org


Disclaimer: Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden

© 2005 t/m 2013: Smit Consult Assurantiën